EWIDENCJE GRUNTÓW I BUDYNKÓW


Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) - jest to jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, o ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

Jest ona podstawą planowania gospodarczego oraz przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki państwowej, a także gospodarki gruntami.

Ewidencja ta obejmuje informacje dotyczące położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty; w odniesieniu do budynków i lokali - dane dotyczące ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych oraz ogólne dane techniczne.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także właściciela, jego miejsce zamieszkania, w odniesieniu do gruntów państwowych oraz samorządowych - osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki, a także ich siedzibę, ponadto informacje o wpisaniu do rejestru zabytków oraz wartość nieruchomości.

Dzięki posiadanemu ogromnemu doświadczeniu w realizacji takiego rodzaju prac pracownicy naszej firmy mogą praktycznie zrealizować każdą umowę w tym zakresie.

Strona korzysta z plików cookie, zaakceptuj aby kontynuować Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close