GEODEZYJNE POMIARY GPS


NAVSTAR Global Posintioning System (GPS) - globalny system do wyznaczania pozycji, prędkości i czasu w dowolnym miejscu kuli ziemskiej, oparty na satelitarnych sygnałach radiowych pozwala o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od warunków atmosferycznych wypełniać zadania stawiane przez służby wojskowe oraz cywilne. Jedną z branż, w których codzienne zastosowanie znalazł ten system jest GEODEZJA. Powszechne zastosowanie komputerów oraz wyścig w kierunku pełnej automatyzacji procesów pomiarowo - obliczeniowych spowodował na przełomie kilku ostatnich lat powstanie coraz to nowszych technologii pomiarowych.

Nie trzeba już nikogo przekonywać, że najnowocześniejsza technologia pomiarowa bazująca na wykorzystaniu możliwości jakie daje system GPS pozwala obecnie na najdokładniejsze oraz najbardziej ekonomiczne wyznaczenie współrzędnych punktów geodezyjnych. Spółka EUROSYSTEM wprowadziła w zakres swojej działalności technologię opartą na satelitarnym systemie GPS, aplikując ją do następujących zagadnień geodezyjnych:

• pomiar osnów geodezyjnych (szczegółowej, pomiarowej oraz fotogrametrycznej)
• zastosowanie technologii pomiarów statycznych oraz szybkich statycznych
• pomiary w zakresie realizacji oraz inwentaryzacji powykonawczej na obiektach inżynierskich (tyczenie tras, pomiar przekrojów itp.)
• zastosowanie technologii pomiarów w czasie rzeczywistym RTK GPS
• sytuacyjno - wysokościowe pomiary uzupełniające do tworzenia mapy zasadniczej
• zastosowanie nowoczesnych interfejsów integrujących pomiar RTK GPS z jednoczesnym tworzeniem map wektorowych w terenie
• pomiary dla potrzeb budowania topologicznego modelu mapy numerycznej rozumianej jako relacyjna baza danych dla potrzeb GIS oraz LPIS
• specjalistyczne obserwacje na obiektach inżynierskich wspomagające prace związane z badaniem odkształceń terenu, obserwacje punktów bazowych, zapór wodnych, pomiar obiektów liniowych oraz badanie wychyleń obiektów wysmukłych.

Strona korzysta z plików cookie, zaakceptuj aby kontynuować Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close