LIDAR


Lotniczy skaning laserowy, często określany przez akronim LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) jest, dynamicznie rozwijającą się technologią pozyskiwania informacji o powierzchni terenu.

Ideę skaningu laserowego można sprowadzić do zasady laserowego pomiaru odległości z lecącego samolotu (helikoptera) do punktów powierzchni terenu. Jeżeli gęstość terenowych punktów pomiarowych jest dostatecznie duża, to w efekcie uzyskuje się quasi-ciagłą, przestrzenną reprezentację powierzchni terenu. Z dalmierzem synchronicznie współpracuje system GPS określający pozycję samolotu, z której wysłano impuls, oraz inercjalny system nawigacyjny określający aktualne nachylenia kątowe platformy, na której zamontowana jest optyczna głowica skanująca. Integracja danych z tych trzech systemów pomiarowych daje położenie, z którego wykonano pomiar odległości, samą odległość i jej kierunek w przestrzeni. Pozwala to określić współrzędne punktu terenowego X, Y, Z, w który w danym momencie był wycelowany laser.

Opisany proces jest prawie całkowicie zautomatyzowany. Nie jest to jednak produkt końcowy. Produktem finalnym jest zwykle numeryczny model wysokościowy terenu (DTM) odniesiony do powierzchni gruntu. Aby go otrzymać należy przeprowadzić tzw. klasyfikację danych, czyli oddzielanie punktów powierzchni ziemi od punktów obrazujących obiekty pokrycia terenu. Ten proces czyszczenia danych pomiarowych realizowany jest po misji (w trybie off-line) i wymaga specjalistycznego. EUROSYSTEM S.A. wykonał kompletne opracowania skanowania laserowego wraz z opracowaniem cyfrowych ortofotomap i trójwymiarowych modeli terenu dla całego obszaru Krakowa i Rudy Śląskiej. Firma brała również udział w projekcie ISOK - Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, który był realizowany na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Strona korzysta z plików cookie, zaakceptuj aby kontynuować Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close