O FIRMIE - historia


 
Spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe EUROSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach została zawiązana przez osoby fizyczne w 1990 roku i rozpoczęła działalność gospodarczą od lipca 1990 roku.
 
Od początku swej działalności Spółka EUROSYSTEM realizowała prace projektowe dotyczące rozwijającej się infrastruktury technicznej działających w Polsce operatorów telekomunikacyjnych. Przez ponad 10 lat najpoważniejszym kontrahentem Spółki była Telekomunikacja Polska S.A. Od 1990 roku Spółka EUROSYSTEM brała czynny udział w zmianie oblicza polskiej telekomunikacji. W pracowniach projektowych Spółki opracowano dokumentację umożliwiającą włączenie do sieci w sumie prawie 600 tysięcy abonentów.

W początkowym okresie głównie operatora narodowego, a później w miarę rozwoju rynku również operatorów niezależnych i sieci telefonii komórkowej. Od 1998 roku Spółka EUROSYSTEM nawiązała ścisłą współpracę z firmami geodezyjnymi i zajmującymi się formalnym przygotowaniem procesu inwestycyjnego. Najbliższą współpracę EUROSYSTEM nawiązała ze: Śląskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym GEO-INFO SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Przedsiębiorstwem Geodezyjno Inwestycyjnym GEO-LEX SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz z Przedsiębiorstwem Geodezyjnym GEMI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Z czasem współpraca została uzupełniona związkami kapitałowymi, a te w konsekwencji doprowadziły do podjęcia w 2001 roku przez Zgromadzenia Wspólników czterech w/w firm decyzji o połączeniu się w jeden podmiot gospodarczy.

Zgodnie z art. 494 kodeksu spółek handlowych, Spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe EUROSYSTEM SP. z o.o. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki wskazanych powyżej spółek przejmowanych i jest ich następcą prawnym (zasada pełnej sukcesji uniwersalnej).

Tym samym od 3 stycznia 2002 roku spółka EUROSYSTEM zmieniła swój profil działalności z firmy projektowej na firmę geodezyjno - projektową, zajmującą się przygotowaniem i wspieraniem całego procesu inwestycyjnego w zakresie:

  • projektowanie infrastruktury telekomunikacyjnej
  • usługi LIDAR (lotniczy skaning laserowy)
  • skanowanie laserowe w 3D
  • fotogrametria cyfrowa
  • projektowanie i budowa stacji bazowych
  • instalacja systemów antenowych i systemów elektrycznych


W dniu 3 listopada 2010 r. spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Od 23.05.2011 r., akcje spółki notowane są na rynku NewConnect GPW.
 

Materiały do pobrania:

Udostępniamy Państwu logo EUROSYSTEM S.A. w wybranych formatach graficznych.
Przed pobraniem prosimy zapoznać się z Zasadami korzystania z serwisu.

Pobierz logo EUROSYSTEM S.A. w formacie JPEG

Pobierz logo EUROSYSTEM S.A. w formacie CDR (CMYK)

Pobierz logo EUROSYSTEM S.A. w formacie CDR (Pantone)

 

Zasady korzystania z serwisu

Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych oraz multimedialnych dostępnych na stronach serwisu www.eurosystem.com.pl jest dozwolone z poniższymi zastrzeżeniami:

1. Wyłączne prawo do ww. materiałów znajdujących się na stronach serwisu www.eurosystem.com.pl ma EUROSYSTEM S.A.. Wszystkie znaki handlowe, graficzne, adres serwisu internetowego, nazwy produktów, zdjęcia są znakami handlowymi i/lub własnością EUROSYSTEM S.A..

2. Rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na stronach serwisu jest dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych. Każdorazowo jednak EUROSYSTEM S.A. musi zostać poinformowana o tym fakcie, w formie pisemnej, z podaniem celu i miejsca wykorzystania, adresu internetowego lub przesłania materiału w postaci cyfrowej, drukowanej lub innej. Informację taką należy kierować na adres media@eurosystem.com.pl

3. Wykorzystywanie materiałów tekstowych dostępnych na stronach serwisu www.eurosystem.com.pl dozwolone jest wyłącznie za podaniem źródła, przy czym w przypadku publikacji elektronicznych źródło powinno być podane w formie hiperłącza (linku) do strony, z której pochodzą.

4. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach serwisu www.eurosystem.com.pl materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych, z wyraźnym zaznaczeniem rzeczywistego źródła (podanie adresu www.eurosystem.com.pl). Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach serwisu www.eurosystem.com.pl na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

5. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad mogą mieć miejsce tylko w wyniku indywidualnych, obustronnych uzgodnień/umów pisemnych.

6. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu. EUROSYSTEM S.A. w przypadku naruszenia wyżej określonych warunków ma prawo do żądania odszkodowania za straty oraz utracone korzyści z tytułu tego naruszenia.

Strona korzysta z plików cookie, zaakceptuj aby kontynuować Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close