RELACJE INWESTORSKIE


ZARZĄD SPÓŁKI

Krzysztof T. Grębowicz
Prezes Zarządu
( Curriculum vitae )

ZARZĄD SPÓŁKI

Krzysztof Kozielski
Wiceprezes Zarządu
( Curriculum vitae )
RADA NADZORCZA

Sylwia Kozielska
Janina Grębowicz
Adam Grębowicz


Paulina Grębowicz
Antoni Kozielski
Stanisława Brawańska

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI [%] ILOŚĆ GŁOSÓW [%]
Janina i Krzysztof GRĘBOWICZOWIE 1 174 900 27,21% 2 149 900 34,08%
Sylwia i Krzysztof KOZIELSCY 1 228 533 28,45% 2 242 533 35,55%
Free float 1 915 167 44,35% 1 915 167 30,36%
Razem 4 318 600 100,00% 6 307 600 100,00%

ŁAD KORPORACYJNY

Statut Spółki (PDF)
Regulamin Zarządu (PDF)
Regulamin Rady Nadzorczej
EMITENT

41-506 Chorzów,
ul. Armii Krajowej 9A,
tel. +48 32 349 80 03,
fax. +48 32 349 80 04,
e-mail: inwestorzy@eurosystem.com.pl
AUTORYZOWANY DORADCA

INC S.A.
ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań
e-mail: biuro@ic.poznan.pl
www.ic.poznan.pl
ANIMATOR AKCJI

Beskidzki Dom Maklerski S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
Tel:033 812-84-78
Fax:033 812-84-92
www.bdm.com.pl
e-mail bdm@bdm.com.pl
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY (WZA)

Udostępniając Państwu zakładkę WZA pragniemy zapewnić wszystkim użytkownikom naszego serwisu dostęp do informacji dotyczących zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółki EUROSYSTEM S.A.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym WZA w dniu 29 czerwca 2018 roku

RAPORTY
Raporty bieżące 2014

NR RAPORTU TYTUŁ RAPORTU BIEŻĄCEGO
ESPI 1/2014 Informacja o nabyciu i zbyciu akcji przez członka Zarządu Emitenta
EBI 1/2014 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku Emitenta
EBI 3/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień7 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał
ESPI 2/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień7 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał
ESPI 3/2014 Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
EBI 4/2014 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07.05.2014 roku
EBI 5/2014 Zbycie nieruchomości
EBI 7/2014 Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
EBI 8/2014 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
EBI 10/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014r wraz z projektami
ESPI 4/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014r wraz z projektami
ESPI 5/2014 Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZA oraz mieli co najmniej 5% głosów
EBI 11/2014 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 roku
EBI 12/2014 Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
ESPI 5J/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 października 2014 r. wraz z projektami uchwał i pierwszym zawiadomieniem o połączeniu
EBI 13/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 października 2014 r. wraz z projektami uchwał
ESPI 6/2014 Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA w dniu 28.10.2014 i mieli co najmniej 5% głósów
EBI 15/2014 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku
EBI 17/2014 Zbycie nieruchomości

Strona korzysta z plików cookie, zaakceptuj aby kontynuować Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close