RELACJE INWESTORSKIE


ZARZĄD SPÓŁKI

Krzysztof T. Grębowicz
Prezes Zarządu
( Curriculum vitae )

ZARZĄD SPÓŁKI

Krzysztof Kozielski
Wiceprezes Zarządu
( Curriculum vitae )
RADA NADZORCZA

Sylwia Kozielska
Janina Grębowicz
Adam Grębowicz


Paulina Grębowicz
Antoni Kozielski
Stanisława Brawańska

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI [%] ILOŚĆ GŁOSÓW [%]
Janina i Krzysztof GRĘBOWICZOWIE 1 174 900 27,21% 2 149 900 34,08%
Sylwia i Krzysztof KOZIELSCY 1 228 533 28,45% 2 242 533 35,55%
Free float 1 915 167 44,35% 1 915 167 30,36%
Razem 4 318 600 100,00% 6 307 600 100,00%

ŁAD KORPORACYJNY

Statut Spółki (PDF)
Regulamin Zarządu (PDF)
Regulamin Rady Nadzorczej
EMITENT

41-506 Chorzów,
ul. Armii Krajowej 9A,
tel. +48 32 349 80 03,
fax. +48 32 349 80 04,
e-mail: inwestorzy@eurosystem.com.pl
AUTORYZOWANY DORADCA

INC S.A.
ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań
e-mail: biuro@ic.poznan.pl
www.ic.poznan.pl
ANIMATOR AKCJI

Beskidzki Dom Maklerski S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
Tel:033 812-84-78
Fax:033 812-84-92
www.bdm.com.pl
e-mail bdm@bdm.com.pl
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY (WZA)

Udostępniając Państwu zakładkę WZA pragniemy zapewnić wszystkim użytkownikom naszego serwisu dostęp do informacji dotyczących zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółki EUROSYSTEM S.A.

Uchwały podjęte na WZA dnia 28.06.2019 r.

RAPORTY
Raporty bieżące 2020

NR RAPORTU TYTUŁ RAPORTU BIEŻĄCEGO
EBI 1/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Strona korzysta z plików cookie, zaakceptuj aby kontynuować Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close